E-verslas LT

Nuo 2016 metų balandžio mėn. 12 dienos UAB „Tarela“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1 – LVPA –K-806-01-0148 „UAB „Tarela“ verslo procesų optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus“ pagal priemonę „E-verslas LT“, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – per elektroninių verslo sprendimų diegimą padidinti UAB „Tarela“ produktyvumą, inovatyvumą ir konkurencinį pranašumą.

Projekto trukmė 2016 04 – 2017 09

Projekto vykdymo metu bus įdiegti pažangūs elektroninio verslo sprendimai bei įsigyta įmonės veiklos pobūdžiui pritaikyta kompiuterinė įranga. Įgyvendinus projektą į elektroninę aplinką bus perkelti kai kurie vidiniai ir išoriniai verslo procesai, pagreitinta informacijos sklaida įmonėje, supaprastintas užsakymų formavimas, optimizuota paslaugų teikimo procesų kontrolė, klientų ryšių duomenų bazės valdymas bei prieinamumas, integruoti skirtingi finansinės ir kitos apskaitos procesai bei automatizuotas ataskaitų formavimas. Projekto metu įdiegtais elektroninio verslo sprendimais naudosis visi UAB „Tarela“ darbuotojai. Įdiegus programinę įrangą, visi įmonėje vykdomi verslo procesai bus apjungti į vieningą sistemą, todėl bus maksimaliai išnaudojamos visos įdiegtų elektroninio verslo sprendimų galimybės.
Projekto biudžetas 42100,00 Eur.