Inočekiai LT

Gauta parama pagal priemonę „Inočekiai LT“

Nuo šių metų spalio 1 d. UAB „Tarela” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pradėjo vykdyti projektą UAB „Tarela“ probleminės veiklos srities – klientų aptarnavimo proceso tyrimas ir strateginio pozicionavimo įrankio sukūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-821), kurio metu bus bendradarbiaujama su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais. Projekto tikslas – sukurti strateginio pozicionavimo įrankį, kuris įgalins įmonę praplėsti teikiamų paslaugų apimtį, pagerinti jų kokybę ir padėtų konkuruoti su tarptautinėmis reklamos agentūromis. Tyrimo metu ypatingas dėmesys bus skirtas klientų strateginio aptarnavimo veiklos procesui.

viesinimo-zenklas

Projekto trukmė: 2014.10.01 – 2014.12.31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.