Projektas „Inočekai LT” įgyvendintas

Projektas pagal priemonę „Inočekai LT” įgyvendintas

Nuo šių metų spalio 1 d. UAB „Tarela” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įvykdė projektą UAB „Tarela“ probleminės veiklos srities – „klientų aptarnavimo proceso tyrimas ir strateginio pozicionavimo įrankio sukūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-821), kurio metu buvo bendradarbiaujama su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais.

Buvo atliktas UAB „Tarela“ probleminės veiklos srities – klientų aptarnavimo proceso tyrimas, pateikiant šešių dalių (Pasiruošimas, Analizė, Apibrėžimas, Prekės dizainas, Įgyvendinimas, Kūryba), 592 punktų proceso aprašymą su rekomendacijomis, 27 lentelėmis-šablonais, 18 schemų, metodiniais nurodymais klientų aptarnavimo procesui patobulinti.

Tyrimo metu ypatingas dėmesys buvo skirtas klientų strateginio aptarnavimo veiklos procesui.

Projekto trukmė: 2014.10.01 – 2014.12.31.

viesinimo-zenklas

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.