Naujienos | reklamos agentūra Tarela
Naujienos
reklamos agentūra Tarela

Slide Panel

reklamos agentūra Tarela

X
 • Naujienos

 • UAB „Tarela“ įgyvendina tris gaminių ir paslaugų dizaino projektus: „Vaikų lavinimo knygučių ir taktilinio pojūčių katalogo dizaino kūrimas“, „UAB „Tarela“ reklamos paslaugų, pakuočių linijos „Smile Box“ ir vizitinių kortelių įpakavimo dėžutės dizaino kūrimas“, „Stalo žaidimų ir žaislų vaikams autistams dizaino sukūrimas“ pagal priemonę „Dizainas LT“, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų lėšų.
 • 18 · 07 · 2017

  Projektų trukmė 2017 05 – 2018 08

  Projekto Nr. S-03.3.1 – LVPA_K-838 -01-0174 „Vaikų lavinimo knygučių ir taktilinio pojūčių katalogo dizaino kūrimas“ vykdymo metu įmonė sukurs aprašytų gaminių dizainus taip, kad vaizdo dinamikos priemonėmis vaikai būtų skatinami patirti emocijas, susijusias su knygelės turiniu, o šis ryšys padės lengviau įsiminti pažintinį turinį , todėl skirtingo amžiaus vaikai įgis įgūdžius, reikalingus specifinių sutrikimų (mokymosi procesų raidos, intelekto, elgesio ir emocijų problemų) sprendimui. Taktilinio pojūčių katalogo dizainas bus pritaikytas negalias (autizmo, raidos ir regėjimo sutrikimus) turintiems vaikams bei leis vaikams išskirti konkrečias tekstūras, sutelkti dėmesį į lytėjimo pojūtį ir taip ugdant orientacijos aplinkoje įgūdžius.
  Projekto biudžetas 12 135,24 Eur.

  Projekto Nr. S-03.3.1 – LVPA_K-838 -01-0267 „UAB „Tarela“ reklamos paslaugų, pakuočių linijos „Smile Box“ ir vizitinių kortelių įpakavimo dėžutės dizaino kūrimas“ vykdymo metu bus sukurti du nauji paslaugų (reklamos paslaugų juridiniams ir fiziniams asmenims) dizainai ir aprašytų gaminių dizainai, kuri skatins įmonės plėtrą bei didins konkurencingumą rinkoje.
  Projekto biudžetas 12043,97 Eur.

  Projekto Nr. S-03.3.1 – LVPA_K-838 -01-0269 „Stalo žaidimų ir žaislų vaikams autistams dizaino sukūrimas“ vykdymo metu bus kuriami gaminiai, kurie padėtų vaikams autistams ugdyti dėmesio sutelkimą, padėtų socializuotis bendroje veikloje su kitais vaikais, patenkintų fizinio kontakto poreikį. Tokio gaminių dizaino sukūrimas leis įmonei gaminti klientų poreikiams pritaikytus ir aukščiausius standartus atitinkančius gaminius.
  Projekto biudžetas 10761,51 Eur.resizedimage600237-es

   

 • Nuo 2016 metų balandžio mėn. 12 dienos UAB „Tarela“ įgyvendina projektą Nr. 03.3.1 – LVPA –K-806-01-0148 „UAB „Tarela“ verslo procesų optimizavimas diegiant elektroninio verslo sprendimus“ pagal priemonę „E-verslas LT“, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų lėšų
 • 12 · 04 · 2016

  Projekto tikslas – per elektroninių verslo sprendimų diegimą padidinti UAB „Tarela“ produktyvumą, inovatyvumą ir konkurencinį pranašumą.

  Projekto trukmė 2016 04 – 2017 09

  Projekto vykdymo metu bus įdiegti pažangūs elektroninio verslo sprendimai bei įsigyta įmonės veiklos pobūdžiui pritaikyta kompiuterinė įranga. Įgyvendinus projektą į elektroninę aplinką bus perkelti kai kurie vidiniai ir išoriniai verslo procesai, pagreitinta informacijos sklaida įmonėje, supaprastintas užsakymų formavimas, optimizuota paslaugų teikimo procesų kontrolė, klientų ryšių duomenų bazės valdymas bei prieinamumas, integruoti skirtingi finansinės ir kitos apskaitos procesai bei automatizuotas ataskaitų formavimas. Projekto metu įdiegtais elektroninio verslo sprendimais naudosis visi UAB „Tarela“ darbuotojai. Įdiegus programinę įrangą, visi įmonėje vykdomi verslo procesai bus apjungti į vieningą sistemą, todėl bus maksimaliai išnaudojamos visos įdiegtų elektroninio verslo sprendimų galimybės.
  Projekto biudžetas 42100,00 Eur.
  resizedimage600237-es

 • Projektas pagal priemonę „Inočekai LT” įgyvendintas
 • 06 · 01 · 2015

  viesinimo-zenklasNuo šių metų spalio 1 d. UAB „Tarela” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įvykdė projektą UAB „Tarela“ probleminės veiklos srities – „klientų aptarnavimo proceso tyrimas ir strateginio pozicionavimo įrankio sukūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-821), kurio metu buvo bendradarbiaujama su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais.

  Buvo atliktas UAB „Tarela“ probleminės veiklos srities – klientų aptarnavimo proceso tyrimas, pateikiant šešių dalių (Pasiruošimas, Analizė, Apibrėžimas, Prekės dizainas, Įgyvendinimas, Kūryba), 592 punktų proceso aprašymą su rekomendacijomis, 27 lentelėmis-šablonais, 18 schemų, metodiniais nurodymais klientų aptarnavimo procesui patobulinti.

  Tyrimo metu ypatingas dėmesys buvo skirtas klientų strateginio aptarnavimo veiklos procesui.

  Projekto trukmė: 2014.10.01 – 2014.12.31.

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.

 • Gauta parama pagal priemonę „Inočekiai LT“
 • 07 · 10 · 2014

  viesinimo-zenklasNuo šių metų spalio 1 d. UAB „Tarela” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pradėjo vykdyti projektą UAB „Tarela“ probleminės veiklos srities – klientų aptarnavimo proceso tyrimas ir strateginio pozicionavimo įrankio sukūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-821), kurio metu bus bendradarbiaujama su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto mokslininkais. Projekto tikslas – sukurti strateginio pozicionavimo įrankį, kuris įgalins įmonę praplėsti teikiamų paslaugų apimtį, pagerinti jų kokybę ir padėtų konkuruoti su tarptautinėmis reklamos agentūromis. Tyrimo metu ypatingas dėmesys bus skirtas klientų strateginio aptarnavimo veiklos procesui.

  Projekto trukmė: 2014.10.01 – 2014.12.31.

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ įgyvendinimą visuotinės dotacijos būdu.